Hotel Tami Residence

Курс медицине базиране на доказима и Хепатолошка секција Српског лекарског друштва

5. и 6. јун 2019. Cвечани амфитеатaр Медицинског факултета у Нишу
Курс је акредитован код Здравственог савета Републике Србије са 6 бодова за слушаоце и 12 бодова за предаваче.

Хепатолошка секција
  • Место: Медицински факултет у Нишу
  • Време: 05/06/2019 - 6/6/2019 са почетком у 17 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1468/19 за лекаре и фармацеуте са 7 бодова за учеснике

страна 1 од 1