Састанци хепатолошке секције Српског Лекарског Друштва организују се два пута годишње.