Хепатолошка секција Српског Лекарског Друштва је основана 28.04.1950 године у Београду.